Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein (NVPVL) – NL